Tiến Đến Bước B

Tại sao tôi nên gia nhập vào một hội thánh địa phương?

Gia nhập vào một hội thánh địa phương

Hội thánh vượt xa một sự kiện mà bạn tham gia, hoặc một địa điểm mà bạn ghé qua. Nó là một gia đình thuộc linh, nơi mà các tín đồ cùng nhau sống cuộc sống này.

Bạn có thể bắt đầu gia nhập vào một hội thánh địa phương thông qua việc gắn bó với một trong nhiều nhóm đời sống mà chúng ta hiện có. Nếu bạn đã tham gia cùng chúng tôi được một thời gian và coi Hội thánh Hope Xin-ga-po là mái ấm hội thánh của bạn, hãy tìm hiểu việc trở thành một thành viên!

Nếu bạn đã đạt được các cột mốc bên dưới, chúc mừng bạn đã đến được Bước B!

• Năng nổ trong sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa và thờ phượng

• Thường xuyên tham gia lễ thờ phượng và Nhóm Đời Sống

• Được báp-têm trong nước và Đức Thánh Linh

• Hoàn thành lớp học Gia Nhập

Tài Liệu Nòng Cốt (Videos)

Các đoạn video có hỗ trợ phụ đề Tiếng Việt. Để xem, nhấp vào “Settings” và chọn “Subtitles/CC” là Vietnamese

Làm sao tôi đảm bảo được cứu rỗi?

Tại sao và làm sao đọc Kinh Thánh?

Tại sao và làm sao cầu nguyện?

Thờ phượng là gì?

Gia đình thuộc linh là gì?                                 

Thế nào là được thêm sức bởi Đức Thánh Linh?

Chia sẻ về Chúa Jêsus cho người khác có ý nghĩa thế nào?

Tiệc Thánh là gì?                                                  

Tại sao tôi nên được báp-têm nước?

Tại sao tôi nên dâng cho Chúa?

Biểu Đồ Hình Cầu


This page is available in other languages.