MÔN ĐỒ Hoá ABCD

Tin Lành không dừng lại khi bạn có dịp biết đến Chúa Jêsus.

Thực chất, nó là sự khởi đầu của một hành trình mới mà bất kể ai cũng có thể tiến đến bước tiếp theo. Chúa Jêsus không chỉ đến để cứu, Ngài đã đến để gây dựng các môn đồ. Nó là công tác vô cùng trọng yếu đến nỗi đó cũng chính là mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Jêsus trên Đất.

Ở Hội thánh Hope, chúng ta theo dõi 4 bước đơn giản, ABCD , để gây dựng mỗi tín đồ trở thành một môn đồ và thầy gây dựng môn đồ – Acknowledge (Thừa Nhận), Belong (Gia Nhập), Contribute (Đóng Góp) và Disciple (Môn Đồ Hoá)

Khi sử dụng Môn Đồ Hoá ABCD, bạn có thể khám phá ra nơi mình đang ở trên hành trình môn đồ hoá và quan trọng hơn nữa, chính là biết được bước tiếp theo bạn có thể tiến đến!

Thừa Nhận Jêsus là Chúa và là Đấng Cứu Thế

Gia Nhập vào một hội thánh địa phương

Đóng Góp
vào công việc của Chúa

Môn đồ hoá người khác theo Chúa Jêsus

This page is available in other languages.